Flere tilsagn men færre penge fra Nordea-fonden

Antallet af bevillinger slog rekord, mens uddelingsbeløbet endte mere end 100 mio. kr. under forventningen. Det viser Nordea-fondens årsrapport, som er offentliggjort i dag.

Nordea-fondens årsrapport 2017

An­tal­let af be­vil­lin­ger fra Nor­dea-fon­den steg med 40 pct. og slog i 2017 re­kord med 3.325 til­sagn.

Men sam­ti­dig faldt…