Flere tilsagn men færre penge fra Nordea-fonden

Antallet af bevillinger slog rekord, mens uddelingsbeløbet endte mere end 100 mio. kr. under forventningen. Det viser Nordea-fondens årsrapport, som er offentliggjort i dag.

Nordea-fondens årsrapport 2017

Antallet af bevillinger fra Nordea-fonden steg med 40 pct. og slog i 2017 rekord med 3.325 tilsagn.

Men samtidig faldt det samlede uddelingsbeløb til det laveste i fire år. Nordea-fonden uddelte nemlig kun 405 mio. kr., hvilket var 135 mio. kr. mindre end fonden forventede ved indgangen til året, hvor uddelingsbudgettet lød på 540 mio. kr.

”Der har gennem året været fokus på at udrulle strategien, herunder udmønte strategiens satsningsområder, og evaluere på afsluttede og igangværende aktiviteter, samt i en række sammenhænge at dele eksisterende viden og erfaringer med fondens interessenter,” skriver fonden i sin årsrapport som bestyrelsen godkendte på årsmødet den 22. februar.

Nordea-fonden uddelte 970 studielegater til både kandidatstuderende og til pro­fes­sions­bache­lor­stu­derende. Fonden modtog 7.099 ansøgninger og udelte støtte til 2.341 projekter, hvoraf cirka to tredjedele af bevillingerne gik til mindre lokale projekter i hele landet.

Nordea-fonden ejer 3,9 pct. af aktierne Nordea AB og havde i 2017 et urealiseret kurstab på 545,9 mio. kr. mod en urealiseret kursgevinst på 450,0 mio. kr. året før. Det betød, at fondens regnskabsmæssige resultat faldt fra 1.171,8 mio. kr. i 2016 til 195,8 mio. kr. i 2017.

Nordea-fonden havde et realiseret overskud på 726 mio. kr. i 2017, hvilket var næsten iden­ti­sk med året før, hvor resultatet var 725 mio. kr.

I år forventer fonden at uddele for ca. 600 mio. kr.

Læs hele Nordea-fonden årsrapport her: nordeafonden.dk/om-os/oekonomi/oekonomiske-noegletal.