Frederiksberg Fonden uddelte knap 10 mio. kr. i 2018

På trods af svingende afkast fra værdipapirer uddelte fonden i alt 9,6 mio. kr. sidste år. Dermed stiger uddelingsniveauet igen i år en smule for community-fonden trods mild turbolens på afkastfronten.

Frederiksberg Fonden

De fle­ste be­bo­e­re i ho­ved­stads­om­rå­det har på et tids­punkt pas­se­ret den 6-spo­re­de, søj­lebår­ne mo­tortra­fik­vej…