Herning-fond beskyldes for at blæse på fredningsloven

Midtjydsk Skole- og Kulturfond har ifølge Slot- og Kulturstyrelsen bevidst brudt fred­nings­lo­ven ved at finansiere renovering af Skulp­tur­parken i Herning uden tilladelse.

– Ba­se­ret på ar­ti­kel i Jyl­lands-Po­sten d. 22.8.2018

Med støt­te fra Ege Fon­den har Midtjysk Sko­le- og Kul­tur­fond…