Hobro-fond tegner gode udsigter for foreningerne

De lokale foreninger og landsbyer i Sparekassen Hobros tidligere virkeområde kan se frem til flere år med pæne uddelinger fra Sparekassen Hobro Fonden. Den unge fonds økonomiske rødder i Jutlander Bank gav overskud til flere uddelinger fremover.

Endnu et godt regnskabsår i Sparekassen Hobro Fonden gjorde det sidste år muligt for fonden at opretholde sit uddelingsiveau. Samtidig kunne fonden lægge endnu flere penge i puljen til fremtidige uddelinger i Sparekassen Hobros gamle virkeområde.

Fondsbestyrelsen uddelte mere end 200 bevillinger til sportsklubber, forsamlingshuse, både­laug, biavlerforeninger, pensionistklubber samt lokalafdelinger af forskellige humanitære og velgørende organisationer.

Det fremgår af Sparekassen Hobro Fondens årsrapport for 2017.

Sparekassen Hobro fusionerede i 2014 med Sparekasssen Himmerland A/S, og penge­in­sti­tut­tet fortsatte under navnet Jutlander Bank A/S. Samtidig blev Sparekassen Hobro Fonden stif­tet ud af den gamle sparekasses reservekapital, som blev investeret i bankens aktier og i lån til banken i form af hybrid kernekapital.

I 2017 gav disse investeringer indtægter på i alt 10,5 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. blev uddelt i året og 5,7 mio. kr. blev hensat til fremtidige uddelinger. Dermed har fonden en opsparing på knap 14 mio. kr., som er øremærket til uddelinger i de kommende år.

”Under forudsætning af samme niveau som i 2017 af udbetaling af udbytte fra aktierne i Jut­lander Bank, forventer Sparekassen Hobro Fonden et resultat i 2018 på niveau med resultatet i 2017, der sammen med de overførte hensættelser fra tidligere år vil gøre det muligt for fon­den at støtte mange og gode almennyttige og velgørende formål i 2018 i den tidligere Spare­kas­sen Hobros virkeområde,” skriver fonden i ledelsesberetningen.

Sparekassen Hobro Fondens uddelinger i 2017

Donationsmodtagerkr.
I alt (kr.)4.476.474
Biecentret, Hobro100.000
Birkebos Venner, Sdr. Onsild50.000
Bramslev Vandskiklub20.000
Brugerrådet, Bernadottegården Hadsund40.000
Danske Seniorer Hobro12.500
DDS spejderne, Hobro gruppe56.000
Den Kommunale Pensionistklub, Hobro8.000
Den Kommunale Pensionistklub, Hobro8.000
Døstrup Børnehus30.000
Døstrup Landsbyråd25.000
DVIF Fodbold12.500
DVIF Gymnastik35.740
FDF Nørager20.000
Fjordens Tyrol og Partyband22.500
Foreningshuset i Ravnkilde27.077
Fristrup og Omegns beboerforening2.387
Frivilligcenter, Mariagerfjord8.075
Fyrkat Gruppe, de grønne spejdere i Onsild13.625
Fyrkat løbet, Hobro21.240
Fyrkats Venner43.000
Hadsund Kultur Center, Frikvarteret15.000
Hadsund Motor Klub150.000
Hadsund Roklub110.000
Hadsund Tennisklub20.000
Handicapidrætten Mariagerfjord8.000
HIK Bowling11.000
HIK-Rosendal Håndbold19.500
Himmerlands Humanitære Forening15.000
Himmerlands Politis Idrætsforening25.620
Hjerteforeningen Mariagerfjord21.000
Hjertestartere, Jutlander Bank40.000
Hobro Badmintonklub43.000
Hobro Badmintonklub, E-sport50.000
Hobro Borger og Håndværkerforening17.000
Hobro Cykelklub36.000
Hobro Efterskole100.000
Hobro Friplejehjem100.000
Hobro Garden50.000
Hobro Handelsstandsforening50.000
Hobro Idrætscenter45.000
Hobro IK fodbold150.000
Hobro IK fodbold ungdom15.000
Hobro Kammerorkester11.000
Hobro Medborgerhus32.263
Hobro Musikforening5.000
Hobro Sejlklub165.000
Hobro Skiklub60.000
Hobro Svømmeklub, Synkro12.000
Hørby Forsamlingshus34.500
Høreforeningen Mariagerfjord3.000
HSE Vikings – Hobro Svømmeklub100.000
Hvilsom Kulturhus50.000
Hvornum IF100.000
Hvornum Landsbyråd20.000
IK Rosendal Gymnastik10.200
IK Rosendal Kunststofbaneprojekt220.750
Kærnegruppen DDS, Hobro38.699
Kærnegruppen Hobro6.400
Klejtrup Boldklub35.000
Klejtrup Byfornyelse – ”Violine Gigante”75.000
Klejtrup Friplejehjem – Kløverparken11.000
Klejtrup Lokalhistorisk Forening35.000
Klejtrup, 6 foreninger12.000
Kongsdal Bådelaug20.000
Kontrollørforeningen af 2016 for HIK70.000
KunstBoxen, Mariager11.300
Lan Team Nord, Aalborg16.800
Ll. Rørbæk / Bradstrup Beboerforening85.000
Lokalområdet for Handest/Glenstup/Holmgaard150.000
Madam Blå, Hobro20.000
Malling Bios Venner50.000
Mariager DCH30.000
Mariager Kajakklub50.000
Mariager Lungekor3.802
Mariager Orienteringsklub40.000
Mariager Pensionistforening10.000
Mariager-Handest Veteranjernbane75.000
Mariagerfjord Biavlerforening39.000
Mariagerfjord Idrætsforening15.000
Multiforum Vebbestrup75.000
Nørager Borger- og Håndværkerforening14.100
Nørager Fitness27.000
Onsild Pensionistklub6.000
Oue Borgerforening7.500
Oue Idræt & Kultur14.000
Ravnkilde Borgerforening51.000
Red Barnet Mariagerfjord Lokalforening43.225
Red Barnet Mariagerfjord Lokalforening10.000
Rostrup Koret5.940
Sejlklubben Bugten, Århus50.000
Sejlklubben Bugten, Århus24.000
Seniorklubben Fristedet, Snæbum/Hannerup7.000
Skjellerup Børne- og Ungdomsklub90.000
Sødisbakke Aftenskole, Mariager22.000
Stafet for livet25.500
Terndrup-Blenstrup Pensionistforening10.000
True Kultur og Forsamlingshus40.000
Valsgaard Badmintonklub35.000
Valsgaard Vikings Floorball30.000
Valsgaardhallen28.056
Ventilen, Ålborg5.000
Vester Tørslev Kultur- og Forsamlingshus15.675
Viby IF – fodbold200.000
Viby IF Basketball11.000
Vive Sogns beboerforening12.000
Wiedewelt-udstilling, Hobro48.000
Øster Doense Borgerforening100.000
Aarhus Friplejehjem100.000