Industriens Fond ekspanderer

Industriens Fond skal uddele flere penge og udvider derfor sekretariatet med to nye medarbejdere.

Se­kre­ta­ri­a­tet i In­du­stri­ens Fond skal an­sæt­te to nye me­d­ar­bej­de­re. Det sker som føl­ge af det for­ø­ge­de ud­de­lings­ni­veau,…