Industriens Fond inviterer til tema-møder

Industriens Fond er klar med et nyt call om Globale Alliancer.

Mads Lebech, Industriens Fond
“Det skal være naturligt at tænke og agere globalt hele tiden,” siger Mads Lebech, adm. direktør i In­du­stri­ens Fond.

Med en ny temaindkaldelse sætter Industriens Fond fokus på danske virksomheders inter­na­tio­nale relationer og samarbejder.

Med initiativet Globale Alliancer efterspørger fonden nye idéer og projekter, der kan styrke danske virksomheders internationale relationer og samarbejder.

”Danske virksomheder har traditionelt lært meget af hinanden og af nære sam­ar­bejds­part­ne­re eller vidensinstitutioner. Der er en lang og stærk tradition for, at blandt andet rollen som underleverandør rækker helt ind i udviklingsafdelingerne. Men som verden ser ud i dag, er muligheder og trusler langt mere påtrængende at forholde sig til. Viden og inspiration kan hen­tes langt fra eget hovedkontor og i dag er der rig mulighed for at få nye idéer ved at alliere sig med relevante virksomheder, forskere og innovationsmiljøer langt fra Danmark. Det skal være naturligt at tænke og agere globalt hele tiden,” siger Mads Lebech, adm. direktør i In­du­stri­ens Fond, i en pressemeddelelse.

Der er ansøgningsfrist den 5. april 2018 for projektforslag, der kan hjælpe små og mellem­store virksomheder til at skabe attraktive globale alliancer.

I forbindelse med det nye call inviterer fonden til tema-møder, hvor den uddyber visionen bag temaindkaldelsen.

Første temamøde finder sted på Aarhus Universitet Aarhus den 6. februar kl. 13-14.

Og i København bliver der afholdt tema-møde i ØK-Fondens Asia House den 7. februar kl. 9-10.

Læs mere om tema-møderne om globale alliancer her: industriensfond.dk/infoGA