Industriens Fond skruer på strategien efter skelsættende år

Industriens Fond fik et afkast på 2,3 mia. kr. sidste år og øger uddelingsrammen til 250 mio. kr. for 2018. Bestyrelsen går nu i gang med et gennemgribende eftersyn af stra­te­gien.

In­du­stri­ens Fond ud­del­te sid­ste år 170,5 mio. kro­ner til pro­jek­ter, der sig­ter ef­ter at frem­me dansk…