Industriens Fond skruer på strategien efter skelsættende år

Industriens Fond fik et afkast på 2,3 mia. kr. sidste år og øger uddelingsrammen til 250 mio. kr. for 2018. Bestyrelsen går nu i gang med et gennemgribende eftersyn af stra­te­gien.

Industriens Fond uddelte sidste år 170,5 mio. kroner til projekter, der sigter efter at fremme dansk konkurrenceevne.

På investeringssiden var 2017 dog et helt særligt år i fondens historie, da fonden indgik aftale med en række pensionsselskaber om at sælge størstedelen af sin historisk betingede aktiepost i Nykredit A/S.

Med en kursgevinst fra Nykredit-aktierne på mere end 2,2 mia. kroner, samt et afkast på 6,1 procent af fondens øvrige investerede midler, noterede fonden et usædvanligt højt afkast, der kan opgøres til 2,53 mia. kroner, skriver Industriens Fond i en pressemeddelelse.

Det afkast skal i det kommende år omsættes i den filantropiske virksomhed, fortæller be­sty­rel­ses­for­mand i Industrien Fond, Sten Scheibye:

”Vores ambition er at kunne uddele i omegnen af en kvart milliard kroner inden året er om­me. Det er et betydeligt løft i fondens filantropiske virke. Forøgelsen er blevet mulig, efter at fonden i efteråret fik mulighed for at afhænde en stor portion aktier i Nykredit, som hidtil ikke kunne omsættes, og som heller ikke gav løbende afkast. Fonden fik således 3 milliarder nye kroner ind på kontoen i 2017, og den formue skal nu give et ekstra afkast, som skal ud og arbejde til gavn for erhvervslivets konkurrenceevne,” siger han i pressemeddelelsen.

Ny omverdensanalyse

Den ekstraordinære forøgelse af fondens likvide formue falder sammen med et planlagt og ’gennemgribende eftersyn’ af fondens strategi.

”Fondens bestyrelse påbegyndte i 2017 en proces hvor vi grundigt og målrettet tager fat på at genbesøge Industriens Fonds strategi. Fondens likvide formue og fondens uddelingsniveau vil selvfølgelig være på agendaen i strategiarbejdet, men vigtigst i arbejdet bliver en form for ’om­verdensanalyse’, så fonden får et tydeligere billede af, hvilke forandringer der er sket i det omgivende samfund siden den nuværende strategi blev formuleret for år tilbage, og at fonden dermed får mulighed for at placere sin indsats der hvor vi finder, at den gør mest nytte,” si­ger bestyrelsesformand Sten Scheibye.

I 2017 behandlede bestyrelsen i Industriens Fonde 194 projektforslag fra bl.a. to tema­ind­kald­elser. Af dem blev 32 nye projekter sat i søen. Projekterne har blandt andet fokus på nye di­gi­tale forretningsmodeller, ledergerningen i dansk erhvervsliv og betydningen af FN’s 17 Ver­dens­mål for danske virksomheder.