JUC lancerer årlig fondskonference

Den juridiske kursus- og netværksvirksomhed, JUC, afholder til maj sin første konference for erhvervsdrivende fonde, fondsrådgivere og fondsmyndigheder. Skatteministeren, che­fen for fondstilsynet, et fondssagkyndigt medlem af Erhvervsankenævnet samt en ræk­ke fonde og store rådgivningshuse er på talerlisten. Konferencens formål er at danne ramme for et årligt samlingspunkt for fondsinteressenter.

JUC

Frem­ti­dens ram­me­vil­kår og fonds­be­skat­ning, ud­de­lings­trends og stra­te­gi­ar­bej­de. Det er nog­le af te­ma­er­ne, når JUC den…