Konference: Dansk Erhverv og EY ser på fremtidens erhvervsfonde

Dansk Erhverv og EY inviterer d. 23. oktober til konference om de nyeste tendenser, udfordringer og regler for erhvervsdrivende fonde.

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) er blandt op­lægs­hol­der­ne, når EY og Dansk Er­hverv den 23. ok­to­ber in­vi­te­rer til…