Konference: Virker collective impact i en velfærdsstat?

Socialt Udviklingscenter sætter fokus på erfaringerne med collective impact og inviterer til debat om metodens muligheder og udfordringer i en dansk kontekst. Det sker på en konference den 18. september, hvor forfatteren til bogen "Konkurrencestaten" holder det ene af hovedoplæggene.

SUS – Collective impact-konference 2017

Med kon­fe­ren­cen øn­sker So­ci­alt Ud­vik­lings­cen­ter (SUS) at ska­be de­bat, gi­ve in­spira­tion og med­vir­ke til at vi­de­re­ud­vik­le…