Konsulenthus: Fondsuddelinger er 3 gange større end regeringens økonomiske råderum

Fondenes almennyttige bidrag er 3,5 gange større end regeringens økonomiske råderum frem til 2025, hvis sidste års uddelingsniveau fastholdes. Det konkluderer Deloitte i en trendrapport om de største fonde. Deloitte argumenterer desuden for den holdning, at når fondene vil skabe forandringer på bestemte samfundsagendaer, så bør de kunne dokumentere effekten af deres indsats. Men det kan kun få af dem.

Fondenes almennyttige uddelinger på 128 milliarder kr. vil være 3,5 gange større end rege­ringens økonomiske råderum på 35 mia. kr. i perioden frem til år 2025.

Det konkluderer konsulent- og revisionshuset Deloitte på baggrund af fondenes rekordhøje bevillingsniveau sidste år samt regeringens finanslovforslag for 2018.

Deloitte har udarbejdet sin Trendrapport om danske fonde på baggrund af interview med 16 af Danmarks største fonde og en spørgeundersøgelse sendt ud til 40 yderligere fonde.

Rapporten beskriver, hvordan fondenes vækst sammenholdt med de offentlige besparelser giver fondene et unikt, strategisk råderum for at løse samfundsproblemer inden for deres forskellige indsatsområder.

Et råderum som mange af fondene allerede arbejder mere professionelt med at udnytte. Så­le­des svarer 88 procent af de 56 fonde i analysen, at de i høj grad har en strategisk tilgang til deres uddelinger.

Deloitte: fonde bør effektmåle

Forfatterne bag rapporten mener, at fondenes forøgede økonomiske og strategiske muskel­kraft bør føre til, at fondene også kan dokumentere effekten af deres indsats for at løse sam­funds­pro­ble­mer.

”Når der uddeles penge i den størrelsesorden, så har fondene naturligvis et øget ansvar over­for offentligheden til at fortælle, hvordan pengene bliver brugt, og hvilken effekt man opnår. Fondsdirektørerne er meget opmærksomme på effektmåling og forventer voksende krav fra offentligheden om dokumentation. Men fondene peger på, at deres projekter er meget van­ske­li­ge at måle på, og at de generelt har svært ved at komme i gang,” siger Michael Hjortlund, partner i Deloitte Monitor i en pressemeddelelse om rapporten.

I øjeblikket er det for få fonde, der arbejder med effektevaluering af de ofte meget komplekse men væsentlige problemfelter, som fondene opererer indenfor, mener han.

”Derfor er det ekstremt vigtigt, at samfundet sikrer sig, at fondenes uddelinger skaber værdi. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at kun 12 pct. af de største fonde måler værdien af deres uddelinger. Når det er sagt, så er der generel enighed om, at de store fonde arbejder stadig mere seriøst og strategisk med ud­deling­er, samt at de har enorm betydning for at fastholde arbejdspladser og skabe langsigtet værdi til landet,” siger partner i Deloitte Monitor, Michael Hjort­lund.

Landets cirka 1.300 erhvervsdrivende fonde og ca. 10.000 ikke-erhvervsdrivende fonde be­vil­gede sidste år 16,6 mia. kr. til forskellige almennyttige og velgørende formål. Dog blev der i 2016 alene udbetalt 10,8 mia. kr. Det skyldes, at en bevilling kan dække flere år med løbende udbetaling.

Deloittes Trendrapport om danske fonde, Fondenes fremtidige strategiske positionering 2017 kan læses her.