Konsulenthus: Fondsuddelinger er 3 gange større end regeringens økonomiske råderum

Fondenes almennyttige bidrag er 3,5 gange større end regeringens økonomiske råderum frem til 2025, hvis sidste års uddelingsniveau fastholdes. Det konkluderer Deloitte i en trendrapport om de største fonde. Deloitte argumenterer desuden for den holdning, at når fondene vil skabe forandringer på bestemte samfundsagendaer, så bør de kunne dokumentere effekten af deres indsats. Men det kan kun få af dem.

Fondenes almennyttige uddelinger på 128 milliarder kr. vil være 3,5 gange større end rege­ringens økonomiske...