Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune i partnerskab mod børnefattigdom

Lauritzen Fonden indgår tæt samarbejde med Esbjerg Kommune om en række projekter, som skal give fattige børn bedre muligheder for et godt liv som aktive samfundsborgere.

Lauritzen Fon­den og Es­b­jerg Kom­mu­ne har ind­gå­et part­ner­skab om en fæl­les ind­sats, som skal løf­te vil­kå­re­ne for børn,…