LB Fonden laver call om verdensmål

LB Fonden lancerer tema-indkaldelse om fire af verdensmålene.

LB Fonden

Den ene af fon­de­ne i den al­ment vel­gø­ren­de kon­struk­tion om­kring Læ­rer­stan­dens Brand­for­sik­ring, LB Fon­den, har…