Leo Fondet modtager milliardbeløb fra datterselskab

Omsætningen i Leo Pharma A/S rundede i 2017 for første gang ti milliarder kr. Me­di­ci­nal­virk­som­he­den overfører nu 18 mia. kr. til sin ejer – Leo Fondet.

Med en stærk vækst på 8 pct. op­gjort i lo­ka­le va­luta­er run­der LEO Phar­ma for før­ste gang no­gen­sinde en om­sæt­ning…