Leo Fondet modtager milliardbeløb fra datterselskab

Omsætningen i Leo Pharma A/S rundede i 2017 for første gang ti milliarder kr. Me­di­ci­nal­virk­som­he­den overfører nu 18 mia. kr. til sin ejer – Leo Fondet.

Med en stærk vækst på 8 pct. opgjort i lokale valutaer runder LEO Pharma for første gang no­gen­sinde en omsætning på over 10 mia. kr. Overskuddet stiger mere end 150 pct. som følge af effektiviseringer. Og selskabets nye produkter overgår forventningerne.

Det skriver Leo Pharma i en pressemeddelelse.

Leo Pharma er ejet af Leo Fondet, som i øjeblikket er i gang med at gennemføre en ny kon­cern- og governance-struktur under fonden.

”Med henblik på at understøtte LEO Fondets nye governance-struktur overførte LEO Pharma A/S i 2017 18,6 milliarder til LEO Fondet,” skriver Leo Pharma i pressemeddelelsen.

Som en del af de nye ændringer på governance-området indtræder Leo Fondets admi­ni­stre­ren­de direktør, Jesper Mailind, i Leo Pharma A/S’ bestyrelse.

”Som fondsejet virksomhed har LEO Pharma både et privilegie og en forpligtelse til at pri­ori­te­re hensynet til patienter over alt andet. Det betyder, at planlægning og investering i at frem­bringe nye innovative behandlinger kan anlægges med et meget langsigtet perspektiv. En effektiv drift vil bidrage til at kunne øge disse investeringer. LEO Pharma er dog indstillet på i de nærmeste år at levere et negativt resultat for netop at bringe nye banebrydende be­hand­ling­er på markedet,” skriver Leo Pharma i pressemeddelelsen.