Louis-Hansens Fond fordobler ansøgningstallet

Søgningen til Coloplast-fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, fortsætter med at stige. Fonden modtog sidste år næsten dobbelt så mange ansøgninger som året før. Det resulterede i flere bevillinger til både forskning, kunst og kultur samt civil­sam­funds­or­ga­ni­sa­tioner.

Louis-Hansen er navnet bag Coloplast A/S, som med 11.000 medarbejdere verden over pro­du­ce­rer og sælger sygeplejeartikler inden for stomi, inkontinens og sårbehandling.

Med en ejerandel på ca. 11 pct. af aktiekapitalen i selskabet, og en bogført egenkapital på godt 13 mia. kr., er Aage og Johanne Louis-Hansens Fond blandt de 10 største fonde i Danmark.

De seneste år er antallet af modtagne ansøgninger til fonden steget, og sidste år blev an­søg­nings­an­tal­let yderligere næsten fordoblet fra 888 til 1.613 modtagne ansøgninger. Det frem­går af fondens netop offentliggjorte årsrapport for regnskabsåret 2016/2017.

Fonden uddelte 180 mio. kr. til almennyttige formål fordelt på 448 bevillinger inden for fon­dens tre indsatsområder: Kunst & kultur, forskning & uddannelse samt sociale & vel­gø­rende initiativer.

Selvom antallet af imødekomne ansøgninger steg med godt en tredjedel i forhold til året før, betød den store ansøgningsfremgang, at fondens bevillingsprocent faldt fra 38 pct. til 28 pct.