Nordea Bank-fonden uddelte 12 mio. til erhvervsuddannelser

Nordea-fondens lillesøster, Nordea Bank-fonden støtter samfundsgavnlige formål, her­under fremme af dansk erhvervsliv. Sidste år blev det til 12 mio. kr. indenfor er­hvervs­ud­dan­nel­serne. Det fremgår af fondens netop offentliggjorte årsrapport.

Nordea-fonden har en ikke erhvervsdrivende lillesøster – Nordea Bank-fonden. Fonden har samme bestyrelse som Nordea-fonden, men et noget mere snævert uddelingsformål end det brede almennyttige formål i Nordea-fonden.

”Nordea Bank-fonden skal virke for samfundsgavnlige formål, herunder fremme af dansk er­hvervs­liv,” lyder formålet.

Størstedelen af fondens formue er placeret i aktier i Nordea A/B og sidste år uddelte fonden for i alt 12 mio. kr. Det fremgår af fondens årsregnskab, som blev offentliggjort i forrige uge.

Pengene blev uddelt til seks projekter inden for fondens uddelingspolitiske fokusområde, som går ud på at øge kvaliteten og prestigen i erhvervsuddannelserne.

”Med strategien sættes fokus på initiativer, der kan styrke både faglig stolthed og stu­die­mil­jø­er samt få flere til at tage en erhvervs­uddannelse. For den enkelte unge ud­dan­nel­ses­sø­gen­de er det væsentligt, at erhvervs­ud­dan­nel­serne opleves som en relevant uddannelsesmulighed på linje med andre ungdomsuddannelser. For det danske samfund og for de danske virksomheder er veluddannede, engagerede faglærte, som er ambitiøse og fagligt kva­li­fi­ce­rede, afgørende,” skriver fonden i årsrapporten.

Nordea Bank-fonden forventer i de kommende år at uddele cirka 25 mio. kr. om året.

Læs mere om Nordea Bank-fonden her: Nordea-fondens lillesøster øger uddelingerne på trods af kapitalregler

De seks støttede projekter i 2017

Erhvervsskolernes ElevOrganisationVejen til en Erhvervs­ uddannelse 2.0Projekt skal gennem ung­til­ung formidling nedbryde de fordom­ me, der er om det at gå på en erhvervsskole og at være faglært.2.663.000 kr.
Dansk Erhverv, HK Handel, Uddannelses­ nævnetGami cation og VR introducerer folke­ skoleelever til handels­ områdetUdvikling af et digitalt spil i et Virtual Reality­univers, som bl.a. introducerer folkeskoleelever til en erhvervsuddannelse inden for handel.2.000.000 kr.
Naturviden­ skabernes HusKloge Hænder – en del af Jet­Net.dkJet.net – Kloge Hænder skal inspirere ere unge til at vælge en EUD/ EUX gennem møder med faglærte medarbejdere på virksomheder og virksomheds­relaterede opgaver.2.500.000 kr.
Syddansk ErhvervsskolePraksisnære lærings­ miljøerProjektet skal udvikle praksisnære undervisningsforløb på den lokale erhvervsskole i 6. klassernes grundfag i Odense Kommune.621.000 kr.
Mariager ord KommuneStyrket samspil mellem uddannelse og erhverv i Mariager ord KommuneProjektet skal styrke samspillet mellem uddannelse og erhverv i Mariager ord Kommune og inspirere ere unge til at vælge en erhvervsuddannelse på et re ekteret grundlag.2.225.000 kr.
Professionshøj­ skolen MetropolStolthed i erhvervs­ uddannelserneProjektet skal gennem Innovation Camps og en oplysnings­ og rekru eringskampagne øge stoltheden i erhvervsuddannelserne.2.020.000 kr.