Nordea-fonden udvider staben

Nordea-fonden har brug for flere medarbejdere og søger i øjeblikket to projekt­kon­su­len­ter og en administrativ medarbejder.

Nor­dea-fon­den vil ha­ve end­nu me­re fo­kus på pro­jektop­følg­ning, spred­ning af er­fa­rin­ger og lø­ben­de rå­d­giv­ning af de…