Norliv åbner nu for millioner til mental sundhed

Foreningen Norliv fik sidste år et overskud på 460 mio. kr. Repræsentantskabet har be­slut­tet at fordele beløbet mellem bonus til medlemmerne og almennyttige uddelinger. De første uddelinger til projekter inden for mental sundhed kan ske allerede inden sommer.

Foreningen Norliv, der har indgået aftale om at overtage Nordea Liv & Pension, kommer ud af 2017 med et overskud på 460 millioner kr.

Af resultatet udbetales 368 mio. kr. i bonus til foreningens medlemmer og resten går til al­men­nyt­tige uddelinger til fremme af mental sundhed for erhvervsaktive danskere. Det be­slut­te­de repræsentantskabet i foreningen på et møde den 4. april, oplyser Norliv i en pres­se­med­del­el­se.

”Jeg er meget glad for det solide afkast, der gør det muligt at udbetale bonus til alle med­lem­mer af foreningen Norliv. Samtidig glæder det mig også, at vi kan afsætte 92 mio. kr. i 2018 til almennyttige aktiviteter, som skal fremme dan­sker­nes mentale sundhed – ikke mindst på ar­bejds­pladserne. De 92 millioner kr. til aktiviteter kan søges af vores medlemmer og af alle dan­ske­re. Bonusudbetalingerne og den almennyttige indsats kommer således til gavn på både kort og langt sigt,” siger bestyrelsesformand i Norliv, Peter Gæmelke.

Der vil blive åbnet for ansøgninger til almennyttige uddelinger i denne måned. Det betyder, at de første uddelinger til projekter, der fremmer mental sundhed på arbejdspladserne, kan ske allerede inden sommer.

Repræsentantskabet genvalgte Peter Gæmelke til bestyrelsen og han fortsætter som formand. Desuden blev Kent Petersen genvalgt og fortsætter som næstformand. Cathrine Riegels Gud­berg­sen og Peter Lindholm Sørensen blev også genvalgt og Finn Andersen blev nyvalgt.

Foreningen Norliv har ca. 340.000 medlemmer, som er kunder hos Nordea Liv & Pension. For­ening­en blev stiftet i 2015 med en formue på 8 mia. kr. ved en opdeling af Tryg­heds­grup­pen.