Novo Nordisk Fonden sender studerende til Silicon Valley

Et nyt program fra Novo Nordisk Fonden skal give danske studerende indblik i innovation og entreprenørskab. Fonden har bevilget syv mio. kr., så kandidatstuderende fra bl.a. life-science og ingeniørvidenskab fremover kan blive knyttet til en opstartsvirksomhed i Si­li­con Valley hen mod afslutningen af deres uddannelse.

Pro­gram­met fra No­vo Nor­disk Fon­den er det ene­ste af sin art i Dan­mark, og det skal gi­ve de stu­de­ren­de ind­blik i pit­ching,…