Novo Nordisk Fondens uddelingsniveau stiger fortsat

Med nye bevillinger for 5,8 mia. kr. i 2017 er Novo Nordisk Fonden trådt ind i en liga, hvor ingen dansk fond tidligere har været.

Novo Nordisk Fonden: 5,8 mia. kr. 2017
Novo Nordisk bevilgede 5,8 mia. kr. i 2017. ”Vi har ambitioner om at fortsætte et højt uddelingsniveau i de kommende år,” siger bestyrelsesformand Sten Scheibye.

Novo Nordisk Fondens uddelingsniveau forstætter med at stige. Fonden bevilgede sidste år 5,8 mia. kr. til alt 435 projekter inden for en lang række områder, bl.a. lægevidenskab, bio­teknologi, diabetesbehandling, uddannelse og innovation samt humanitære og sociale formål.

Det er en stigning på 38 pct. i forhold til året før, hvor fonden uddelte 4,2 mia. kr.

I årene 2014 og 2015 lå fondens uddelinger på omkring 1 mia. kr. årligt, og det er især eta­ble­ringerne af Steno Diabetes Centre i hver af regionerne, der ligger bag det markante ni­veau­skift i fondens donationer.

I 2017 gik 60 pct. af bevillingerne til etablering af Steno Centre i Aarhus, Aalborg og Odense. Ambitionen med centrene er at forebygge udvikling af følgesygdomme til diabetes.

Fonden lancerede også sin hidtil største satsning på innovationsområdet, da fonden be­slut­tede at støtte etablering af BioInnovation Institute, der skal have fokus på at understøtte ideer og udvikling af nye virksomheder inden for life-science – og derved også flere arbejdspladser.

”Formålet er at give forskere og iværksættere med de bedste og mest lovende projekter hjælp til at udvikle nye løsninger og produkter, der har potentiale til at bekæmpe sygdomme, for­bed­re sundhed eller bevare naturens ressourcer,” siger fondens direktør, Birgitte Nauntofte i en pressemeddelelse.

Det er indtægter fra virksomhederne i Novo Nordisk-koncernen, der har gjort det muligt for fonden at uddele milliardbeløbene, som placerer Novo Nordisk Fonden i sin helt egen liga i fondssektoren.

”Vi har ambitioner om at fortsætte et højt uddelingsniveau i de kommende år,” siger be­sty­rel­sesformand i fonden, Sten Scheibye.

I 2017 uddelte Novo Nordisk Fonden blandt andet til følgende større projekter:

 • Challenge programme: 359,4 mio.
  • Novo Nordisk Fonden uddelte seks bevillinger af hver ca. 60 mio. kr. i sit Challenge Programme, der søger svar på globale udfordringer inden for teknologi eller sundhed.
 • Ny uddannelse inden for fermentering 187 mio. kr.
  • En bevilling på 187 mio. kr. til etablering af et nyt uddannelsesprogram ved Danmarks Tekniske Universitet skal sikre topkvalificerede kandidater inden for fermentering (gæ­rings­teknologi). Fermentering benyttes i fremstilling af bl.a. lægemidler, vitaminer og fødevarer og er en af Danmarks vigtigste industrier.
 • Supermikroskop i Lund: 255 mio. kr.
  • Fonden bevilgede 255 mio. kr. til udvidelse af MAX IV, et svensk nationalt forsk­nings­la­bo­ra­torium i Lund, med et nyt strålerør kaldet MicroMAX, der vil gøre det muligt at studere proteiner i en hidtil uset detaljegrad. Platformen vil markant styrke Øre­sunds­re­gi­onens position inden for life-science-forskning.
 • Verdens bedste diabetesbehandling: 3.577,9 mio. kr.
  • Bevillinger på i alt knap 3,6 mia. kr. til etablering af specialiserede Steno Diabetes Cen­tre i hhv. Odense, Aarhus og Aalborg skal være med til at sikre verdens bedste forsk­nings­ba­se­rede behandling inden for diabetes til patienter i hele Danmark. Fonden har tidligere støttet etableringen af Steno Diabetes Center Copenhagen. Centrene etableres i partnerskab med de danske regioner.
 • Tilbage på arbejdsmarkedet: 25 mio. kr.
  • Fonden har bevilget 25 mio. kr. til medfinansiering af en ny fond, Den Sociale Ka­pi­tal­fond Invest. Fonden skal investere i sociale virksomheder, der fremmer be­skæf­ti­gel­ses­mu­lig­he­der, aktivt medborgerskab og en fast tilknytning til arbejdsmarkedet for mar­gi­na­li­se­rede grupper i samfundet.