Nykredit-salg tredobler uddelingerne i Industriens Fond

Industriens Fond har indgået aftale om delvist salg af sine aktier i Nykredit til konsortiet af pensionskasser. Dermed forøges fondens likvide formue med 3 mia. kr. Det betyder samtidig en markant forøgelse af uddelingsniveauet.

Industriens Fond have foretrukket en børsnotering af Nykredit. Men fonden har nu indgået aftale om at sælge for 3 mia. kr. af fondens aktier til konsortiet af pensionskasser. Fonden forventer på den baggrund et markant løft i uddelingsniveauet fra de nuværende ca. 100 mio. kr. om året, oplyser fondens bestyrelsesformand:

”Vi er i Industriens Fonds bestyrelse meget tilfredse med nu at kunne se frem til et afkast fra de midler, der har været bundet i aktier i Nykredit, og som hidtil ikke har givet løbende udbytte. I forlængelse af salget af Nykredit-aktier vil Industriens Fond forventeligt kunne uddele mellem to og tre gange så meget som hidtil, og dermed bringe de årlige uddelinger op på et niveau på mellem 200-300 mio. kroner,” siger Sten Scheibye i en pressemeddelelse.

Industriens Fond er i dag den største mindretalsaktionær i Nykredit A/S med en aktie­be­sid­delse på 4,7 pct., som stammer fra fusionen mellem Industriens Realkredit og Nykredit. Fonden havde i en årrække en tvist med ejerkredsen bag Nykredit om ud­byt­te­be­ta­linger på aktieposten, men modtog frem til 2012 i alt cirka 1,3 mia. kr. i udbytte og avance på salg af en del af aktierne til Foreningen Nykredit (nu Forenet Kredit).

”Industriens Fond havde som udgangspunkt klart foretrukket en børsnotering af Nykredit, så vi havde fået testet prissætningen på markedet. En kreds af nye ejere og adgang til fri kapital er forudsætningen for, at sikre at Nykredit som virksomhed også fremover kan være mar­keds­le­dende og konkurrencedygtig,” udtaler Sten Scheibye.

Alligevel er bestyrelsesformanden tilfreds med købstilbuddet fra pensionskasserne og kan nu se frem til at fondens likvide formue tredobles.

”Vi finder imidlertid det alternative tilbud, vi har fået om at sælge en stor del af vores ak­tie­be­sid­delse attraktivt, og har derfor af hensyn til vores samlede for­mue­for­valt­nings­strategi, og for at være sikre på at vi får en udvidet grad af likviditet, valgt at sælge så stor en andel som der er tale om. Fondens likvide formue vil med handlen forøges med 3 mia. kroner til cirka 4,5 mia. kroner,” udtaler Sten Scheibye i pressemeddelelsen.

Fondens salg af Nykredit-aktier er betinget af, at Forenet Kredit og konsortiet af pensionskasser tillige indgår en aftale om handel af aktier i Nykredit.