Rekordår i Villum og Velux fondene

År 2017 var et rekordår i Villum Fonden og Velux Fonden. De samlede uddelinger var de højeste i fondenes historie. Bevillingsprocenten steg, og fondenes samlede støtte til dansk forskning var næsten 50 pct. større end året før.

Villum Fonden og Velux Fonden – årsskrift 2017

Takket være de mere end 14.000 medarbejdere i VKR-gruppen, herunder Velux A/S, kunne Villum og Velux fondene sidste år sætte uddelingsrekord. De to fonde uddelte 1,3 mia. kr. til almennyttige formål.

”Udbyttet fra VKR-gruppen udgør hovedbidraget til uddelingerne, og i 2017 gav det basis for bevillinger på 1.053 mio. kr. fra Villum Fonden og 210 mio. kr. fra Velux Fonden,” skriver de to fondes bestyrelsesformænd, Jens Kann-Rasmussen og Hans Kann Rasmussen, i forordet til årsskriftet.

De to fonde modtog tilsammen 2.452 ansøgninger og gav tilsagn til 916 af dem. Det svarer til en bevillingsprocent på 37, hvilket er fremgang på næsten 10 procentpoint i forhold til året før.

Det største antal bevillinger blevet givet indenfor indsatsområdet ’aktive ældre’ – 733 be­vil­linger for i alt 19 mio. kr.

De to fondes støtte til de forskellige forskningsområder stod for hoved­parten af ud­de­lings­kro­ner­ne, nemlig i alt 848 mio. kr. Det svarer til en fremgang i forskningsfinansieringen på næsten 50 pct. i forhold til 2016, hvor fondene donerede 568 mio. kr. til forskning.

Fondenes ’sociale indsatser’ stod for 195 mio. kr., mens det tredjestørste område var ’miljø’ med 167 mio. kr.

Siden stiftelsen har de to fonde nu uddelt mere end 10 mia. kr. til almennyttige formål.

Læs årsskriftet her.