Rift om mandaterne ved Trygfondens Midtjyllands-valg

Der bliver kamp om pladserne ved Tryghedsgruppens repræsentantskabsvalg til januar. Tryghedsgruppen har offentliggjort listen over de 38 godkendte kandidater, der skal kæm­pe om at få indflydelse på Trygfondens bevillinger og på bonuskroner til kunderne i Tryg.

Me­re end to kan­di­da­ter stil­ler op til hver af de 16 plad­ser i Tryg­heds­grup­pens repræ­sen­tant­skabs­valg i Re­gion…