Sorø-fond efterlyser flere lokale ansøgninger

Købmand Sven Hansen og Hustru Ina Hansens Fond modtager for få ansøgninger og opfordrer flere lokale til at søge fonden, skriver Dagbladet Ringsted.

– Ba­se­ret på ar­ti­kel i Dag­bla­det Ring­s­ted

Køb­mand Sven Han­sen og Hu­stru Ina Han­sens Fond mod­ta­ger for få…