Spar Nord Fonden – uddelinger 2018

Spar Nord Fonden uddeler til store og små projekter i Danmark af kulturel og social karakter med fokus på at støtte lokale ildsjæle. Fonden uddelte i 2018 62,7 mio. kr. Se listen over modtagere her.

Spar Nord Fon­den ud­de­ler til sto­re og små pro­jek­ter i Dan­mark af kul­tu­rel og so­ci­al ka­rak­ter med fo­kus på at støt­te…