Spar Nord Fonden udvider og flytter

Spar Nord Fonden udvider sekretariatet til fem personer og flytter kontoret til Vejgaard i Aalborg.

Efterhånden som Spar Nord Bank har udvidet sit forretningsområde, er Spar Nord Fonden også gået fra at være en lokal til en landsdækkende fond. Det går så godt med indtægterne på ak­tie­pos­ter­ne i banken, at fonden i 2017 kunne uddele 58,7 mio. kr. – et niveau fonden regner med at holde i 2018.

Udviklingen kan også mærkes på antallet af ansøgninger. For 3 år siden modtog fonden 4-500 om året. I 2017 behandlede fonden omkring 2.000 ansøgninger, hvoraf 813 projekter og ini­tia­ti­ver fik støtte.

Samtidig har Spar Nord Fonden en ambition om at kombinere crowdfunding og donationer. De mange aktiviteter og nye ambitioner betyder, at fonden nu udvider sekretariatet og flytter fra Ny­torv i Aalborg til Hadsundvej, Vejgaard i Aalborg. Her får fondens direktør, Steffen Nør­ga­ard, kommunikations­chef Elisabeth Rosenbeck Viksnins og kommunikations­medarbejder Julie Randrup Madsen selskab af to nye ansatte.

I midten af januar startede Pernille Brøndberg som PA og økonomimedarbejder. Hun skal ud ov­er PA-opgaverne stå for den daglige styring af økonomi og regnskab, forberede be­sty­rel­ses­mø­der, fungere som sekretær for bestyrelsen, koordinere opgaver i samarbejde med fondens øvrige administration og være ansvarlig for fordeling af ansøgninger til lokale bankområder. Pernille er cand.merc. i økonomistyring og har tidligere arbejdet i Telenor som Senior Business Controller.

Den 1. marts startede Claus Andreasen i en nyoprettet stilling som projektkoordinator. I sam­ar­bej­de med fondens direktør skal han behandle indkomne ansøgninger og bidrage til ud­vik­ling­en af nye initiativer. Claus er cand.oecon. fra Aalborg Universitet og har været ansat som er­hvervs­kon­su­lent ved Erhverv Væksthimmerland, hvor han har varetaget en bred vifte af er­hvervs­ser­vice- og erhvervsfremmeopgaver – primært forretningsudvikling for iværksættere og etablerede virksomheder.