Stemmesluger: Flere lokale uddelinger fra Trygfonden

Valgdeltagelsen var rekordhøj ved Tryghedsgruppens repræsentantskabsvalg i Region Midtjylland. Medlemmerne har indflydelse på Trygfondens uddelinger og valgets stem­me­sluger, Anja Romby Hauge gik til valg på flere lokale uddelinger.

Mere end 14 procent af Tryghedsgruppens medlemmer i Region Midtjylland stemte på en af de 38 kandidater, som kæmpede om 16 pladser i repræsentantskabet. Det er den højeste valgdeltagelse ved et valg i Tryghedsgruppen, der står bag uddelingerne fra Trygfonden.

”Jeg vil gerne ønske alle de valgte repræsentanter tillykke. Det har krævet en stor indsats at blive valgt blandt så mange kandidater. Med deres flotte engagement, kan de få stor ind­fly­del­se på Tryghedsgruppens fremtid,” siger formand for repræsentantskabet, Jens Bigum, i en pressemeddelelse.

Medlemmerne Tryghedsgruppen er kunderne i forsikringsselskabet Tryg, og det 70 mand store repræsentantskab er øverste myndighed i Tryghedsgruppen. Dermed er det re­præ­sen­tant­ska­bet, der fordeler Tryghedsgruppens indtægter mellem bonus til forsikringstagerne og uddelinger via Trygfonden. Repræsentantskabet udpeger desuden medlemmer til Tryg­fon­dens bevillingsudvalg.

Valget blev afholdt i perioden fra 22. januar til 9. februar. I alt 30.583 medlemmer stemte på en af de 38 kandidater til de 16 midtjyske pladser i repræsentantskabet.

Valgets stemmesluger blev Anja Romby Hauge fra Silkeborg. Med 4.115 stemmer opnåede hun mere end 13 procent af de gyldige stemmer. Den 31 årige revisor havde i sit valgoplæg blandt andet lagt vægt på, at Trygfonden skal øge sit lokale engagement:

”Der skal være plads til flere lokale projekter, da disse gør tryghedsarbejdet nærværende for det enkelte medlem. Som forsikringstager og medlem af Tryghedsgruppen skal man opleve, at man bidrager til, at trygheden forbedres i hele Danmark. Det kræver projekter, der in­vol­ve­rer og engagerer flere medlemmer,” skrev Anja Romby Hauge som en del af sit valgoplæg.

Tryghedsgruppen afholder årets først repræsentantskabsmøde tirsdag den 13. marts, hvor der blandt andet skal tages stilling til, hvor mange penge Trygfonden skal uddele i det kommende år.