Stemmesluger: Flere lokale uddelinger fra Trygfonden

Valgdeltagelsen var rekordhøj ved Tryghedsgruppens repræsentantskabsvalg i Region Midtjylland. Medlemmerne har indflydelse på Trygfondens uddelinger og valgets stem­me­sluger, Anja Romby Hauge gik til valg på flere lokale uddelinger.

Me­re end 14 pro­cent af Tryg­heds­grup­pens med­lem­mer i Re­gion Midtjyl­land stem­te på en af de 38 kan­di­da­ter, som kæm­pe­de om…