Stemmesluger: Flere lokale uddelinger fra Trygfonden

Valgdeltagelsen var rekordhøj ved Tryghedsgruppens repræsentantskabsvalg i Region Midtjylland. Medlemmerne har indflydelse på Trygfondens uddelinger og valgets stem­me­sluger, Anja Romby Hauge gik til valg på flere lokale uddelinger.

Mere end 14 procent af Tryghedsgruppens medlemmer i Region Midtjylland stemte på en af de 38 kandidater, som kæmpede om...