To kunstfonde til det lokale Danmark

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at udflytte to procent af Statens Kunst­fonds bevillinger til det lokale Danmark. Fra næste år skal to nye regionale statslige fonde styrke kunst­produk­tionen uden for hovedstaden.

Lokale kunstfonde
Regeringen og Dansk Folkeparti har som en del af finanslovsaftalen for 2018 be­slut­tet at afsætte 4,8 mio. kr. årligt til etablering af de to nye fonde.

Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond. Det er navnene på to nye...