To kunstfonde til det lokale Danmark

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at udflytte to procent af Statens Kunst­fonds bevillinger til det lokale Danmark. Fra næste år skal to nye regionale statslige fonde styrke kunst­produk­tionen uden for hovedstaden.

Lokale kunstfonde Re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti har som en del af…