To nye kunstfonde klar til ansøgninger fra efteråret

Kulturminister Mette Bock har udpeget bestyrelsesmedlemmerne i de to nye regionale kunstfonde, Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond. Fondene er klar til at modtage ansøgninger i november.

Den Jyske Kunstfond & Øernes Kunstfond

Kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck har ud­pe­get be­sty­rel­ser og for­mænd for de to nye re­gio­na­le kunst­fonde, Øer­nes Kunst­fond og…