Udsatte børn og unge får ny donor

Novo Nordisk Fonden går nu ind på det sociale område og lancerer nyt call for etablerede institutioner og organisationer, der arbejder med udsatte børn og unge.

No­vo Nor­disk Fon­den lan­ce­rer en ny ind­sats in­den for den so­ci­a­le del af fon­dens fundats­be­stem­te…