Villum og Velux Fondene uddelte 888 mio. kr. i 2018

De to almene fondes uddelinger faldt på papiret med 30 pct. i 2018. På det natur­vi­den­ska­be­lige område blev uddelingerne næsten halveret sammen­lignet med året før trods et samlet uddelings­niveau på 888 mio. kr. Udsvinget skyldes de flerårige virkemidler.

Mens an­tal­let af be­vil­lin­ger fra Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne steg en smu­le i 2018, så faldt de sam­le­de ud­de­lin­ger til…