WWF-fonden og Ørsted vil engagere børn og unge i klimaproblemer

Verdensnaturfonden og Ørsted har indgået partnerskab om at engagere børn og unge i at bekæmpe klimaforandringerne. Fonden skal desuden rådgive Ørsted om energiselskabets bæredygtighedsstrategi.

Tørke i Namibia (foto: naturepl.com – Tony Heald, WWF) Part­ner­ska­bet mel­lem WWF Ver­dens­na­tur­fon­den og…