Kommentar: Norliv og Nordea – et uskønt parløb

Danmark er velsignet med et antal uægte fonde, som viser sig at være erhvervs­drivende foreninger, der agerer som fonde og ofte kalder sig fonde. De uægte fonde er kende­teg­net ved, at de er skatte­pligtige. Til gengæld er de ikke under tilsyn. Det bedst kendte ek­sem­pel er Real­dania. For et par år siden fik vi en ny af slagsen, Norliv fmba, der kom til verden ved en spaltning af Trygheds­Gruppen smba. Som Trygheds­Gruppen har Norliv svært ved at gøre rede for, hvorledes foreningen egentlig er kommet til penge.

Jørn Astrup, kommentator
Kommentaren på denne side er skrevet af Jørn Astrup Hansen, der er tidligere bankdirektør, cand.oecon. Han var medlem af TryghedsGruppens repræ­sen­tant­skab fra 2008-13

Dette er en kommentar. Kommentaren er udtryk...