Kommentar: Norliv og Nordea – et uskønt parløb

Danmark er velsignet med et antal uægte fonde, som viser sig at være erhvervs­drivende foreninger, der agerer som fonde og ofte kalder sig fonde. De uægte fonde er kende­teg­net ved, at de er skatte­pligtige. Til gengæld er de ikke under tilsyn. Det bedst kendte ek­sem­pel er Real­dania. For et par år siden fik vi en ny af slagsen, Norliv fmba, der kom til verden ved en spaltning af Trygheds­Gruppen smba. Som Trygheds­Gruppen har Norliv svært ved at gøre rede for, hvorledes foreningen egentlig er kommet til penge.

Jørn Astrup, kommentator Kom­men­ta­ren på den­ne si­de er skre­vet af Jørn Astrup…