Kommentar: Realdania bygger på en potemkinkulisse

Realdania har udviklet sig til en mastodont inden for dansk byggeri, hvor foreningen med sine mange penge har købt sig til en betydelig ind­flydelse. Forment­lig er udvik­lingen kom­met bag på lov­giverne, der næppe havde fore­sti­llet sig, at Kredit­for­ening­en Danmark kunne finde på at sælge sin virksom­hed, da man i 1989 tillod kredit­for­ening­erne at om­dan­ne sig til aktie­selskaber. Kristian Kristian­sen tager i sin bog ’Realdania – kredit­for­ening­en, der ville noget større end at give penge til andre’ foreningen op til kritisk vur­de­ring. Bogen er et relevant og tiltrængt bidrag til debatten om ’de herre­løse penge’, me­ner Jørn Astrup Hansen, der er mange­årig iagt­tager af de omdan­nede tidligere finan­sielle koope­rativer.

BLOX (foto: Michael Levin) "Kø­ben­havns nye var­tegn, som Re­al­da­nia ube­ske­dent kal­der…