Om os

Danmarks Fonde er et journalistisk netmedie om fonde med almennyttige aktiviteter.

Hvem skriver vi til?

Danmarks Fonde henvender sig til danske uddelende fonde, deres donationsmodtagere og samarbejdspartnere samt til de leverandører, som servicerer, rådgiver og understøtter fondene. Derudover er målgruppen fondsmyndighederne samt de politiske beslutningstagere, som sætter rammevilkårene og skaber forventninger om fondenes opgavevaretagelse i samfundet. Hvad enten det er erhvervsdrivende, ikke erhvervsdrivende eller fondslignende foreninger, som uddeler penge til almennyttige formål.

Hvad vil vi?

Danmarks Fonde skal benytte sin uafhængighed til kritisk og troværdig dækning af danske fondes almennyttige indflydelse og bidrag i samfundet. Vi vil formidle historier om fondenes praksis og resultater, som kan inspirere og skabe debat på tværs i branchen. Ambitionen er desuden at skabe en større brancheidentitet i fondssektoren, som kan markere en tydeligere profil i forhold til de modtagende samfund og deres politiske beslutningstagere. Vores dækning skal desuden medvirke til en bredere og mere nuanceret forståelse af de danske fondes baggrund og virke, som i sidste ende kan bidrage til at afstemme samfundets forventninger og krav i forhold til fondsbranchen.

Hvad skriver vi om?

Danmarks Fonde vil formidle nyheder, analyser og tendenser om fondssektoren, dens aktiviteter samt effekterne af de almennyttige indsatser i samfundet. En væsentlig del af stoffet skal handle om branchens vilkår og udfordringer, samt give læserne inspiration fra best practices – f.eks. inden for fondssamarbejde, donationspolitiske strategier, strategisk allianceopbygning, uddelingspraksis, projektovervågning, effektmåling og fondsstyring. Derudover vil vi dække det løbende branchestof om aktører, drift og donationer i det filantropiske fondsmiljø. Vi vil desuden formidle viden, erfaringer og tendenser fra den internationale fondsverden.

Hvem er vi?