Jakob Thomsen

Jakob Thomsen, ansvarshavende redaktør

Jakob er med­stif­ter af Dan­marks Fon­de og har over ti års er­fa­ring som øko­no­misk jour­na­list. Han er op­rinde­ligt ud­dan­net Cand.merc i In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness fra Han­dels­høj­sko­len i Kø­ben­havn (CBS) og si­den som fag­jour­na­list fra Jour­na­list­høj­sko­len i Aar­hus.

Jakob har des­uden en for­tid i den stats­li­ge sek­tor – dels som sam­funds­øko­nom i For­bru­ger­sty­rel­sen og dels som se­nior­kon­su­lent i Eks­port Kre­dit Fon­den.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig op­da­te­ret om den dan­ske fonds­branche: abon­nér på Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de

Jakob Thomsens artikler