Janus Moos

Janus Moos

Janus er med­stif­ter af Dan­marks Fonde. Han har blandt andet ar­bej­det som kom­mu­ni­ka­tions­chef, web­re­dak­tør – og var som part­ner i en in­ter­na­tio­nal start­up-virk­som­hed med til at ud­vik­le en kol­lek­tiv idé­ud­vik­lings­plat­form. Han er Cand.mag. i Mo­der­ne Kul­tur.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig opdateret om den danske fonds­branche: abonnér på Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

Janus Moos' artikler