Jørn Astrup Hansen

Jørn Astrup, kommentator
  • Kommentator

Astrup, der er cand. oecon., har mange års erfaring som direktør i den finansielle sektor. Tidligere di­rek­tør i Midt­bank og i Bal­ti­ca Kau­tion. Astrup, der i 1992 fik an­sva­ret for re­kon­struk­tio­nen af det fær­øske bank­væ­sen, var ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Før­oya Ban­ki (Bank­Nor­dik) ind­til 2005.

I pe­rio­den 2006-08 vare­tog Astrup hver­vet som for­mand for Det Øko­no­mis­ke Råd på Fær­øer­ne.

Astrup var af Fi­nan­si­el Sta­bi­li­tet ind­sat som be­sty­rel­ses­for­mand i EBH Bank i 2008-10 og som di­rek­tør i Eik Ban­ki Før­oya i 2010-11. I pe­rio­den 2011-16 var Astrup med­lem af be­sty­rel­sen for Eik Banki.

Han var des­uden med­lem af Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i pe­rio­den 2008-2013.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig opdateret om den danske fonds­branche: abonnér på Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

Jørn Astrup Hansens indlæg