Kat. Sekjær

Kat. Sekjær

Kat. Sekjær, journalist og cand. mag fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Har i mere end 10 år skrevet for forskellige dagblade, magasiner, fag­blade og orga­ni­sa­tioner. Er uddannet dramaturg, hvilket har resul­teret i en for­kær­lighed for den fortæl­lende jour­na­listik. Arbej­der lige nu med en serie for Dan­marks Fonde om dan­ske fonds­mod­ta­gere og den betyd­ning fon­dene har for deres pro­jekter.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig opdateret om den danske fonds­branche: abonnér på Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

Kat. Sekjærs artikler