Keld Broksø

Keld er journalist, rådgiver og for­fat­ter. Han læste kul­­tur­­geo­­gra­­fi, blev journalist og var ansat på Po­li­­ti­­ken og Jyl­­lands-Pos­­ten inden han stif­­tede firma med er­­hvervs­­jour­­na­­li­­stik og virk­­som­­heds­­råd­­giv­­ning. Han er Kø­­ben­­havns­­re­­dak­­tør for ny­­heds­­bre­­vet om Øre­­sunds­­re­­gio­nens vækst­­virk­­som­­he­der, Rapidus.se, og har været pro­­jekt­­le­­der for Bør­­sen-kon­­fe­­ren­­cer, se­­nest om M&A´s i 2018. I 2017 kom hans femte, in­­ter­­na­­tio­­n­a­le spænd­­ings­­ro­­man, Kold­­fron­­ter (.dk). Nr. seks er på vej.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig opdateret om den danske fonds­branche: abonnér på Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

Keld Broksøs artikler