Michael Monty

Michael Monty er free­lan­ce­jour­na­list hos Dan­marks Fon­de. Han er i juni 2018 star­tet som selv­stæn­dig jour­na­list og pres­se­råd­gi­ver. Michael har 25 års er­fa­ring fra me­die- og kom­mu­ni­ka­tions­bran­chen, se­nest 11 år som pres­se­chef hos Le­der­ne, og er ud­dan­net jour­na­list fra Dan­marks Jour­na­list­høj­skole.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig opdateret om den danske fonds­branche: abonnér på Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

Michael Montys artikler