Michael Monty

Mi­cha­el Mon­ty er free­lan­ce­jour­na­list hos Dan­marks Fon­de. Han er i ju­ni 2018 star­tet som selv­stæn­dig jour­na­list og pres­se­råd­gi­ver. Mi­cha­el har 25 års er­fa­ring fra me­­die- og kom­mu­ni­ka­tions­bran­chen, se­nest 11 år som pres­se­chef hos Le­der­ne, og er ud­dan­net jour­na­list fra Dan­marks Jour­na­list­høj­skole.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig op­da­te­ret om den dan­ske fonds­branche: abon­nér på Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de

Michael Montys artikler