Peter Ottendahl Jakobsen

Peter Ottendahl Jakobsen

Pe­ter stu­de­rer kan­di­dat i po­li­tisk kommuni­kation og le­del­se på CBS, hvor­fra han og­så har en ba­che­lor i en­gelsk og orga­ni­sa­tions­kom­mu­ni­kation. Han har tid­li­ge­re ar­bej­det med pri­vat tele­fund­rai­sing og med kommuni­kation og con­tent cre­a­tion.

Pe­ter er stu­den­ter­med­hjælp­er/re­sear­cher hos Dan­marks Fon­de.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig op­da­te­ret om den dan­ske fonds­branche: abon­nér på Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de

Peter Ottendahl Jakobsens artikler