Poul Erik Pedersen

Poul Erik Pedersen

Poul Erik Pedersen er freelance­journalist hos Dan­marks Fonde. Han har mere end 30 års er­fa­ring med journa­listik, PR, kommuni­kation og analyser, primært inden for grøn energi, grøn trans­port, vand, miljø, natur, skov- og land­brug. Han har været infor­mations­chef og redaktør i Hede­sel­skabet og har leveret artikler til en lang række fag­blade og medier inden for natur, miljø og grøn energi. Han er uddannet cand. Phil i fransk.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig opdateret om den danske fonds­branche: abonnér på Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

Poul Erik Pedersens artikler