Sune Holm Pedersen

Sune er freelance journalist hos Danmarks Fonde. Han retter for tiden de sidste kommaer og slåfejl i sin ph.d.-afhandling om evaluering og argu­men­ta­tion ved Kø­ben­­havns Uni­ver­sitet. Sune er ud­dan­­net inden for reto­rik, økono­mi og poli­tik fra bl.a. Univer­si­teit van Amster­dam og Lon­don School of Eco­­no­­mics. Han har tid­li­gere arbej­det med kul­tur­­for­mid­­ling ved et social media star­tup og været em­beds­mand i Kul­tur­mini­steriet.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig opdateret om den danske fonds­branche: abonnér på Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

Sune Holm Pedersens artikler