Sune Holm Pedersen

Sune Holm Pedersen

Su­ne er jour­na­list hos Dan­marks Fon­de. Han har en ph.d. i eva­lue­ring og argu­men­­ta­tion fra Kø­ben­­havns Uni­ver­si­tet. Su­ne har des­u­den kan­di­dat­gra­der in­den for reto­­rik, økono­mi og poli­tik fra Uni­ver­­­si­­teit van Amster­­dam og Lon­don School of Eco­­no­­­mics. Han har tid­li­gere ar­bej­­­det med kul­tur­­­for­mid­­­ling ved et so­ci­al me­dia star­t­up og væ­ret em­­beds­­­mand i Kul­tur­­­mini­­ste­riet.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig op­da­te­ret om den dan­ske fonds­branche: abon­nér på Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de

Sune Holm Pedersens artikler