Sune Holm Pedersen

Su­ne er jour­na­list hos Dan­marks Fon­de. Han har for ny­lig af­le­ve­ret sin ph.d.-afhandling om eva­lue­ring og argu­men­­ta­tion ved Kø­ben­­havns Uni­ver­si­tet. Su­ne er ud­dan­­­net in­den for reto­­rik, økono­mi og poli­tik fra bl.a. Univer­­si­teit van Amster­­dam og Lon­don School of Eco­­no­­­mics. Han har tid­li­gere ar­bej­­­det med kul­tur­­­for­mid­­­ling ved et so­ci­al me­dia star­t­up og væ­ret em­beds­­mand i Kul­tur­­mini­ste­riet.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig op­da­te­ret om den dan­ske fonds­branche: abon­nér på Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de

Sune Holm Pedersens artikler