Trine Gammelgaard

Trine Gammelgaard

Trine Gammelgaard er freelance jour­nalist hos Dan­marks Fonde. Hun er vært på pod­cast­en Mo­der­ne Filan­tro­pi, som er base­ret på inter­views med fonds­direk­tø­rer fra nogle af de mest tone­an­gi­ven­de fon­de i Dan­mark. Trine har ar­bej­det i fonds­bran­chen som kom­mu­ni­ka­tions­chef, kul­tur­chef, pro­jekt­le­der og be­tro­et råd­giver for fonds­di­rek­tø­rer. Tid­li­gere har hun bl.a. ar­bej­det på Det Konge­lige Tea­ter. Hun er ud­dan­net cand.mag. i Mo­der­ne Kul­tur og Kul­tur­for­mid­ling.

BAGGRUND

ABONNER

Hold dig opdateret om den danske fonds­branche: abonnér på Nyhedsbrevet Danmarks Fonde

Trine Gammelgaards artikler