ARKIV

Danmarks Fonde er et uafhængigt net­medie, der skriver om og for den uddelende fonds­branche.

I 2017 tegnede en række fonde spon­sor­abon­ne­men­ter på Dan­marks Fonde. Det gjorde det mu­ligt for os at give fri ad­gang til hjem­me­siden og ny­heds­bre­vet i eta­ble­rings­pe­rio­den.

Fra 2018 er der ikker længere spon­sor­abon­nen­ter på Danmarks Fonde.

Sponsorer

Egmont Fonden
Elsass Fonden
Nordea Fonden

“Vi støtter Danmarks Fonde, fordi vi gerne vil bidrage til større transparens og åbenhed om fondes arbejde og indflydelse på samfunds­udviklingen.”

Henriette Christiansen
direktør i Egmont Fonden

“Vi vil gerne medvirke til at udbrede kendskabet til de mange erhvervs- og alment velgørende fonde i Danmark. Derfor støtter vi Danmarks Fonde.”

Peter Lindegaard
adm. direktør i Elsass Fonden

“Danmarks Fonde bidrager til at skabe mere gennem­sigtighed om fondes arbejde og bidrag til samfundet. Derfor sponserer vi Danmarks Fonde.”

Henrik Lehmann Andersen
direktør i Nordea-fonden

Realdania

“Vi vil gerne være med til at skabe åbenhed og at udbrede viden om det almennyttige arbejde, der foregår i de filantropiske fonde og fore­ning­er. Derfor støtter vi Danmarks Fonde.”

Jesper Nygård
adm. direktør i Realdania

Partnerskaber

Alliance Magazine

Alliance Magazine skriver om filantropi og sociale investeringer i hele verden. Alliancemagazine.org bringer et udvalg af Danmarks Fondes artikler med internationalt perspektiv videre til læsere overalt i verden. Danmarks Fondes abonnenter kan få 20% rabat på Alliance Magazine.

Danmarks Fonde er et uafhængigt net­medie, der skriver om og for den uddelende fonds­branche.

Fondene på denne side tegnede i 2017 et spon­sor­­­abonnement på 25.000 kr., som gjorde det muligt for os at give fri adgang til vores hjem­me­side og nyhedsbrev i etable­rings­­perio­den.

Danmarks Fonde modtog i 2017 desuden en éngangs­bevil­ling på 25.000 kr. fra Fabrikant Mads Clausens Fond.