85 pct. af alle donationer kommer fra de små og mellemstore fonde

Mens den danske fondselite uddeler langt hovedparten af donationskronerne i Danmark, så er det til gengæld den meget omfangsrige bredde i fondsbranchen, der antalsmæssigt udsteder flest bevillinger til modtagerne. Sidste år stod de små og mellemstore fonde for 85 procent af det samlede antal fondsbevillinger. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fon­des gennemgang af bevillingsantallene fra 2016.

Hvis en gennemsnitlig dansker sidste år var så heldig at få et tilsagn om en fondsbevilling, så var det med stor sandsynlig ikke fra en af de meget kendte og mest uddelende fonde i Dan­mark.

For selvom de 25 mest gavmilde fonde sidste år bevilgede 70 pct. af fondsuddelingerne målt i...