Antallet af ansøgninger stiger 15 pct.

Det stigende udbud af fondsmidler følges af en generel forøget efterspørgsel. Antallet af ansøgninger er steget med 15 pct. på tre år, viser en opgørelse fra Nyhedsbrevet Dan­marks Fonde. En række fonde giver flere tilsagn og samlet set bevilges der fortsat penge til hver tredje ansøger.

Antallet af ansøgninger stiger
 
Mæng­den af fonds­an­søg­nin­ger sti­ger i takt med, at sek­to­ren ud­by­der sta­dig fle­re pen­ge til go­de for­mål. Fon­de­ne…