Se listen: Disse brancher skaber flest fondsdonationer

Hvor stammer de almennyttige og velgørende fonds­penge egentlig fra? Nyhedsbrevet Dan­marks Fonde har gennemgået 100 fonde og undersøgt i hvilke brancher stifterne oprindeligt skabte grund­laget for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er uddelt som almennyttige bidrag til samfundet. Opgørelsen indikerer, at medicinal- og me­di­co­indu­stri­ens fonde nu har overtaget førertrøjen. Finans­sektorens fonde uddeler stabilt, og mens de publi­cistiske fonde fokuserer på lokal og lands­dækkende avisdrift, så er land­brugs­sektoren næsten fraværende i fondsbilledet.

Stiftere Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et 100 fon­de og…