Fondene ansætter stadig flere medarbejdere

Danske fonde får flere medarbejdere. Siden 2015 er en lang række fondes sekretariater nemlig vokset med over 30 pct. flere medarbejdere i gennemsnit. Det viser en gen­nem­gang af 60 fonde, som Nyheds­brevet Dan­marks Fonde har foretaget. Flere ansøg­ninger og ud­deling­er, tættere projekt­ledel­se og nye strate­gier ligger bag væksten, lyder nogle af forklaringerne.

Flere ansatte i fondsverdenen Si­den 2015 har en lang ræk­ke dan­ske fon­de for­ø­get…